CINCU Ionuț

Audiențe: LUNI și JOI orele 14.00 – 16.00

Conform legilor în vigoare Consiliul Local alege din rândul membrilor săi viceprimarul care este subordonat primarului și, în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situație în care exercită, în numele primarului, atribuțiile ce îi revin acestuia.

   Primarul poate delega o parte din atribuțiile sale viceprimarului.

    Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.

   Viceprimarul exercită atribuţiile care îi sunt delegate de către primar, în condiţiile prevăzute de art. 152 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Mai multe detalii aici …

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut