Conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 111Consiliul local se compune din consilieri locali aleși în condițiile stabilite de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Art. 125 – Atribuțiile comisiilor de specialitate:

(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

Art. 129 – Atribuțiile consiliului local:

(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: detalii aici …

Componența Consiliului Local Mircea Vodă – mandatul 2020 – 2024
1.CINCU C. IONUT CONSILIER LOCAL /VICEPRIMARP.S.D.
2.PIRSU ADRIANCONSILIER LOCALPROROMANIA
3.CHIREA M. CONSTANTINCONSILIER LOCALP.S.D.
4.CINCU GH. IOANACONSILIER LOCALP.S.D.
5.COJOCARU S.M. SIMONA-GIORGIANACONSILIER LOCALP.S.D.
6.CORNEA C. VASILECONSILIER LOCALP.N.L.
7.CRISTU GHEORGHECONSILIER LOCALP.N.L.
8.BEJAN MARIANA-LUMINITACONSILIER LOCALP.S.D.
9.ION N. UDREACONSILIER LOCALP.N.L.
10.NEACSU TUDORCONSILIER LOCALP.N.L.
11.ONU C. DANUTCONSILIER LOCALP.S.D.
12.PASCU D. GICUCONSILIER LOCALP.S.D.
13.SANDULESCU-ENACHE A. ANETACONSILIER LOCALP.S.D.
14.STOIAN ST. CONSTANTINACONSILIER LOCALP.S.D.
15.TELEHOI ST. ADRIANCONSILIER LOCALP.N.L.
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Mircea Vodă

Comisia nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, servicii şi comerţ, gospodărire comunală şi protecţia mediului, în următoarea componenţă:

Preşedinte: Cincu Ionuţ

Secretar: Cojocaru Simona-Giorgiana

Membri: Stoian Constantina, Telehoi Adrian, Ion Udrea

Comisia nr. 2 pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement, în următoarea componenţă:

Preşedinte: Săndulescu-Enache Aneta

Secretar: Bejan Mariana-Luminita

Membri: Cincu Ioana, Cornea Vasile, Cristu Gheorghe

Comisia nr. 3 pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, precum şi de urbanism şi amenajarea teritoriului, în următoarea componenţă:

Preşedinte: Neacsu Tudor

Secretar: Pirsu Adrian

Membri: Chirea Constantin, Onu Dănuţ, Pascu Gicu

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut