NumărDataConținut
6231.03.2021privind aprobarea oferirii de pachete cu ocazia sărbătorilor de Paşte, copiilor din învăţământul preşcolar şi şcolar (I-VIII) din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa
6131.03.2021privind privind aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
6031.03.2021privind retragerea dreptului de folosinţă Companiei Naţionale de Investiţii asupra terenului ȋn suprafaţă de 1.800 mp, având număr cadastral 103208
5931.03.2021privind rectificare a anexei la H.C.L. nr. 38/18.02.2021 de modificare a anexei la H.C.L. nr. 183/22.12.2020 privind aprobarea modificării inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, aprobat prin HCL nr. 75/20.04.2011
5831.03.2021privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Mircea Vodă a unor imobile-teren
5731.03.2021privind aprobarea ȋncheierii unui contract de ȋmprumut de folosinţă (comodat), conform H.C.L. nr. 40/29.02.2008
5631.03.2021privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 1.000 mp, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Principală, nr. 20, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa
5531.03.2021privind probarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 1.105 mp, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Poşta Veche, nr. 13G, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa
5431.03.2021privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 600 mp, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Frunzelor, nr. 4, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa
5331.03.2021privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna martie 2021
5231.03.2021privind exprimarea acordului cu privire la schimbarea categoriei de folosinţă a unui imobil-teren situat ȋn localitatea Ţibrinu, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, din neproductiv ȋn pajişte
5131.03.2021privind exprimarea acordului de principiu pentru realizarea unui P.U.Z. privind “Introducere ȋn intravilan, amenajare parc şi teren de joacă ȋn localitatea Satu Nou, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa”
5031.03.2021privind exprimarea acordului de principiu pentru realizarea unui P.U.Z. privind “Introducere ȋn intravilan, lotizare teren ȋn vederea construirii de locuinţe proprietate personală şi amenajare teren multifuncţional”, comuna Mircea Vodă-zona gară
4931.03.2021privind aprobarea situaţiei financiare asupra execuţiei bugetare (dare de seamă), la trimestrul IV al anului 2020
4831.03.2021privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna februarie 2021
4731.03.2021privind aprobarea trecerii din domeniul public ȋn domeniul privat al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, a imobilului teren ȋn suprafaţă de 1.230 mp situat ȋn localitatea Satu Nou, str. Principală, nr. 84
4631.03.2021privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din comuna Mircea Vodă, judeţul Constanţa, pentru anul 2021
4531.03.2021privind aprobarea rectificării H.C.L. nr. 177/22.12.2020 privind aprobarea rectificării H.C.L. nr. 125/27.08.2020 privind aprobarea modificării art. 1 la H.C.L. nr. 113/31.08.2018 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Mircea Vodă a unui imobil-teren
4431.03.2021privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 39 / 18.02.2021 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeţei disponibile de pajişte ...
4331.03.2021privind aprobarea ȋnfiinţării şi organizării Serviciului de iluminat al comunei Mircea Vodă, judeţul Constanţa
4218.02.2021privind aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
4118.02.2021privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă
3918.02.2021privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeţei disponibile de pajişte, aparţinând domeniului privat al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, potrivit art. 9, alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2013 ...
3818.02.2021privind modificarea H.C.L. nr. 183/22.12.2020 privind aprobarea modificării inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
3618.02.2021privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat ȋn localitatea Satu Nou, str. Principală, nr. 50, către Vasile Tudoriţa – Cabinet Medical Individual
3518.02.2021privind ȋncetarea contractului de concesiune nr. 4056 / 17.09.2004 ȋncheiat cu d-nul Zisu Constantin, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat ȋn localitatea Satu Nou ...
3418.02.2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni
3326.01.2021privind atribuirea de denumiri unor străzi noi din comuna Mircea Vodă
3226.01.2021privind analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul agricol şi stabilirea planului de măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi la nivelul comunei Mircea Vodă
3126.01.2021privind aprobarea actului adiţional nr. 3 la Contractul de asociere ȋn participaţiune nr. 3812/10.04.2012, ȋncheiat cu S.C. EVN WINDPOWER DEVELOPMENT AND CONSTRUCTIONA S.R.L.
3026.01.2021privind aprobarea diminuării suprafeţei de teren transmisă în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pe durata execuţiei obiectivului de investiţii “Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi – comuna Mircea Vodă”
2926.01.2021privind implementarea proiectului “Achiziţie de utilaje pentru Serviciul Voluntar Situaţii de Urgenţă comuna Mircea Vodă
2826.01.2021privind aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
2726.01.2021privind aprobarea modificării statului de funcţii al S.C. RURAL SALUBRITATE MIRCEA VODA S.R.L.
2626.01.2021privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC RURAL SALUBRITATE MIRCEA VODĂ SRL, pe anul 2021
2526.01.2021privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta laşi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna decembrie 2020
2426.01.2021privind rectificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 75/21.07.2010 privind aprobarea introducerii ȋn domeniul privat al comunei a unor suprafeţe de teren intravilan
2226.01.2021privind aprobarea actualizării preţurilor pentru concesiuni şi închirieri persoane fizice şi juridice pe anul 2020, în conformitate cu datele furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa
2126.01.2021privind infiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Mircea Vodă, judeţul Constanţa, ca serviciu tip V1
2026.01.2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi reabilitare drumuri ȋn comuna Mircea Vodă, judeţul Constanţa”.
1826.01.2021privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local, pentru luna ianuarie 2021
1726.01.2021privind actualizarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rulare, pe raza localităţii
1626.01.2021privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2021
1526.01.2021privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice, pentru anul 2021
1426.01.2021privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru perioada 2021 – 2027
1326.01.2021privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Primăriei comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, începând cu luna ianuarie 2021
1226.01.2021privind aprobarea Acordului colectiv de muncă şi Contractului colectiv de muncă pentru salariaţii din cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei Mircea Vodă
1026.01.2021privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare juridică
0826.01.2021privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2021
0726.01.2021privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza administrativ-teritorială a comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru anul şcolar 2021-2022
0626.01.2021privind privind stabilirea indemnizaţiei lunare pentru consilierii locali din cadrul Consiliului local al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, ȋncepând cu luna ianuarie 2021
0526.01.2021privind aprobarea situaţiei financiare asupra execuţiei bugetare (dare de seamă), la trimestrele II, III şi IV ale anului 2020
0426.01.2021privind probarea contului anual de execuţie pe anul 2020
0306.01.2021privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Documentul de Poziție, avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferent Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate
0206.01.2021privind aprobarea utilizării excedentului bugetar în 2021
0106.01.2021privind acoperirea definitivă a unui deficit bugetar al secțiunii de dezvoltare al BVC din excedentul bugetar 2020

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut