NumărDataConținut
16327.09.2021privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii “Modernizare și reabilitare drumuri în comuna Mircea Vodă, județul Constanța”
16227.09.2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de intreţinere străzi pietruite satele Ţibrinu şi Gherghina, comuna Mircea Vodă”
16127.09.2021privind aprobarea dezmembrării ȋn trei loturi a imobilului teren ȋn suprafaţă de 1.489 mp, situat în intravilanul localitătii Satu Nou, str. Atelierului, nr. 78, lot 1/2, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa, proprietate privată a comunei, având număr cadastral 104735
16027.09.2021privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2021
15927.09.2021privind aprobarea acordării de sprijin financiar Parohiei Mircea Vodă, pentru Biserica “Sfinţii Ȋmpăraţi Constantin şi Elena” din localitatea Mircea Vodă, judeţul Contanţa, conform O.G. nr. 82/2001
15827.09.2021privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare drumuri locale ȋn comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa”
15727.09.2021privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 136 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Satu Nou, str. Gutuiului, nr. 69A, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 103631
15627.09.2021privind aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
15527.09.2021privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Mircea Vodă a unor imobile-teren
15427.09.2021privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna august 2021
15327.09.2021privind însuşirea Raportului de informare şi consultare a publicului privind documentaţia de urbanism: Plan Urbanistic Zonal “Ȋnfiinţare Parc fotovoltaic ȋn comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa”
15227.09.2021privind aprobarea Planului de apărare ȋmpotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Mircea Vodă, pentru perioada 2022-2025
15127.09.2021privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna septembrie 2021
15027.09.2021privind Modificarea anexei H.C.L. nr. 161 / 23.10.2015 privind aprobarea Strategiei de tarifare/mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional SC RAJA S.A. pentru perioada 2021-2029
14927.09.2021privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Mircea Vodă în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru anul şcolar 2021-2022
14831.08.2021privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare trotuare ȋn localitatea Satu Nou, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa”
14731.08.2021privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2021
14631.08.2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Asfaltare străzi ȋn comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa – 0,7 km”
14531.08.2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Asfaltare străzi ȋn comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa – 0,8 km”
14431.08.2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare infrastructură rutieră ȋn comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa”
14331.08.2021privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SC RURAL SALUBRITATE MIRCEA VODĂ SRL, pe anul 2021
14231.08.2021privind aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
14131.08.2021privind aprobarea actualizării Programului Anual al Achiziţiilor Publice, pentru anul 202
14031.08.2021privind aprobarea acordării de sprijin financiar d-nei Ilea Paulina, domiciliat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Piersicului, nr. 2, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa
13931.08.2021privind aprobarea acordării de sprijin financiar d-nei Bracon Rodica, domiciliat ȋn localitatea Satu Nou, str. Prunului, nr. 56, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa
13831.08.2021privind aprobarea dezmembrării ȋn două loturi a imobilului teren ȋn suprafaţă de 4.000 mp, situat în intravilanul localitătii Mircea Vodă, str. Piersicului, nr. 12B, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa, proprietate privată a comunei, având număr cadastral 104204
13731.08.2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare 45 locuri de parcare auto pe strada Atelierului, localitatea Satu Nou, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa”
13631.08.2021privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna august 2021
13531.08.2021privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna iulie 2021
13412.08.2021privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei a unui imobil-teren
13312.08.2021privind aprobarea rectificării BVC al comunei
13228.07.2021privind declararea ca bunuri de interes public local a unor imobile de pe raza comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
13128.07.2021privind aprobarea trecerii din domeniul privat ȋn domeniul public al comunei Mircea Vodă, a unui imobil-teren situat ȋn extravilanul comunei Mircea Vodă, parcela NB 188/1/1/2, având număr cadastral 104612
13028.07.2021privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2021
12928.07.2021privind aprobarea acordării de sprijin financiar Parohiei Mircea Vodă, pentru Biserica “Naşterea Maicii Domnului” din localitatea Ţibrinu, comuna Mircea Vodă, judeţul Contanţa, conform O.G. nr. 82/2001
12828.07.2021privind aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
12728.07.2021privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 628 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Cartierul Nou, nr. 21A, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104599
12628.07.2021privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 653 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Cartierul Nou, nr. 19A, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104597
12528.07.2021privind aprobarea modificării şi completării Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 65/28.04.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru anul 2022
12428.07.2021privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil teren ȋn suprafaţă de 231.020 mp, aparţinând domeniului public al comunei, situat ȋn extravilanul localităţii Gherghina (cariera Gherghina), comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104367
12328.07.2021privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna iulie 2021
12228.07.2021privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna iunie 2021
12128.07.2021privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
12028.07.2021privind analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul agricol şi stabilirea planului de măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi la nivelul comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
11928.07.2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni (august – octombrie 2021)
11828.07.2021privind aprobarea actualizării componenţei Comisiei de specialitate nr. 3 pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, precum şi de urbanism şi amenajarea teritoriului
11723.06.2021privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor caniculei şi secetei prelungite pentru anul 2021, pe teritoriul comunei Mircea Vodă
11623.06.2021privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 600 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Frunzelor, nr. 12, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104632
11523.06.2021privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 600 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Frunzelor, nr. 9, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104622
11423.06.2021privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 600 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Frunzelor, nr. 8, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104628
11323.06.2021privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 600 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Frunzelor, nr. 6, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104627
11223.06.2021privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 600 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Frunzelor, nr. 5, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104629
11123.06.2021privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 65/30.04.2020 privind aprobarea participarii comunei Mircea Vodă la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2020-2024 şi achiziţionarea unui autoturism prin acest program
11023.06.2021privind aprobarea actualizării tarifelor practicate de către SC RURAL SALUBRITATE MIRCEA VODĂ SRL pentru serviciile şi lucrările prestate
10923.06.2021privind aprobarea alipirii a două imobile-teren aparţinând domeniului privat al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
10823.06.2021privind aprobarea actualizării Programului Anual al Achiziţiilor Publice, pentru anul 2021
10723.06.2021privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna mai 2021
10623.06.2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare platforme şi modernizare străzi”
10523.06.2021privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 68 mp, situat ȋn localitatea Satu Nou, str. Atelierului, nr. 82I, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104720
10423.06.2021privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 223 mp, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Principală, nr. 105C, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104638
10323.06.2021privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 183 mp, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Principală, nr. 105B, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104752
10223.06.2021privind declararea ca bunuri de interes public local a unor imobile de pe raza comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
10123.06.2021privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna iunie 2021
10023.06.2021privind aprobarea acordării de sprijin financiar d-nei Nicolae Rodica, domiciliat ȋn localitatea Mircea Vodă, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa
9923.06.2021privind aprobarea acordării de sprijin financiar d-nei Marin Lucica, domiciliat ȋn localitatea Satu Nou, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa
9823.06.2021privind aprobarea acordării de sprijin financiar d-nei Ilea Elena, domiciliat ȋn localitatea Mircea Vodă, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa
9723.06.2021privind aprobarea acordării de sprijin financiar d-lui Enache Petre, domiciliat în localitatea Satu Nou, com. Mircea Vodă, jud. Constanța
9623.06.2021privind aprobarea modificării și completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanța
9523.06.2021privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
9423.06.2021privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2021
9326.05.2021privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici (faza DALI) pentru obiectivul de investiţii “Modernizare și reabilitare drumuri în comuna Mircea Vodă, județul Constanța”
9226.05.2021privind aprobarea actualizării Programului Anual al Achiziţiilor Publice, pentru anul 2021
9126.05.2021privind aprobarea situaţiilor financiare ale SC RURAL SALUBRITATE MIRCEA VODĂ SRL, pentru anul 2020
9026.05.2021privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2021
8926.05.2021privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local ȋn vederea organizării festivităţii de celebrare şi premiere a cuplurilor care au ȋmplinit 50 de ani de la ȋncheierea căsătoriei, a sportivilor de la Clubul sportiv ...
8826.05.2021privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial ...
8726.05.2021privind aprobarea transmiterii ȋn folosinţă gratuită Clubului sportiv “Dacia” Mircea Vodă, jud. Constanţa, a microbuzului Fiat Ducato având număr de ȋnmatriculare CT-09-PMV
8626.05.2021privind aprobarea preluării autoturismului DAEWOO CIELO de la S.C. RURAL SALUBRITATE MIRCEA VODĂ S.R.L.
8526.05.2021privind aprobarea cheltuielilor aferente deplasării copiilor domiciliați în comuna Mircea Vodă, pentru o zi la parcul Aqua Magic, situat în stațiunea Mamaia, ȋn perioada 24 – 26 iunie 2021
8426.05.2021privind aprobarea acordării de sprijin financiar Parohiei Mircea Vodă, pentru Biserica “Naşterea Maicii Domnului” din localitatea Ţibrinu, comuna Mircea Vodă, judeţul Contanţa, conform O.G. nr. 82/2001
8326.05.2021privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna mai 2021
8226.05.2021privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat
8126.05.2021privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului BUCUR MARIUS...
8026.05.2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni (mai – iulie 2021)
7928.04.2021privind aprobarea situaţiei financiare asupra execuţiei bugetare (dare de seamă), la trimestrul I al anului 2021
7828.04.2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Loc de joacă pentru copii” amplasat ȋn localitatea Satu Nou
7728.04.2021privind aprobarea alocării sumei de 30.000 lei pentru organizarea unor manifestări cultural artistice cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului – 1 Iunie 2021
7628.04.2021privind aprobarea suportării din bugetul local a cheltuielilor efectuate cu actualizarea cadastrelor ce se suprapun cu unele drumuri de exploatare asfaltate
7528.04.2021privind aprobarea rectificării anexei la H.C.L. nr. 59/31.03.2021
7428.04.2021privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna aprilie 2021
7328.04.2021privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă ...
7228.04.2021privind aprobarea actului adiţional nr. 3 la Contractul de asociere ȋn participaţiune nr. 3812/10.04.2012, actului adiţional nr. 3 la Contractul nr. 667 din 9 mai 2012 privind dreptul de superficie și alte drepturi reale ...
7128.04.2021privind aprobarea dezmembrării ȋn două loturi a imobilului teren ȋn suprafaţă de 85.000 mp, situat în extravilanul comunei Mircea Vodă ...
7028.04.2021privind aprobarea dezmembrării ȋn două loturi a imobilului teren ȋn suprafaţă de 644.500 mp, situat în extravilanul comunei Mircea Vodă ...
6928.04.2021privind aprobarea dezmembrării ȋn trei loturi a imobilului teren ȋn suprafaţă de 1.772 mp, situat în intravilanul localitătii Satu Nou ...
6828.04.2021privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 500 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Mircea Vodă ...
6728.04.2021privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 310 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Satu Nou ...
6628.04.2021privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 136 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Satu Nou ...
6528.04.2021privind Stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru anul 2022
6415.04.2021privind aprobarea actualizării Programului Anual al achizițiilor publice pentru anul 2021
6315.04.2021privind aprobarea BVC pe anul 2021
6231.03.2021privind aprobarea oferirii de pachete cu ocazia sărbătorilor de Paşte, copiilor din învăţământul preşcolar şi şcolar (I-VIII) din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa
6131.03.2021privind privind aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
6031.03.2021privind retragerea dreptului de folosinţă Companiei Naţionale de Investiţii asupra terenului ȋn suprafaţă de 1.800 mp, având număr cadastral 103208
5931.03.2021privind rectificare a anexei la H.C.L. nr. 38/18.02.2021 de modificare a anexei la H.C.L. nr. 183/22.12.2020 privind aprobarea modificării inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, aprobat prin HCL nr. 75/20.04.2011
5831.03.2021privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Mircea Vodă a unor imobile-teren
5731.03.2021privind aprobarea ȋncheierii unui contract de ȋmprumut de folosinţă (comodat), conform H.C.L. nr. 40/29.02.2008
5631.03.2021privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 1.000 mp, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Principală, nr. 20, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa
5531.03.2021privind probarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 1.105 mp, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Poşta Veche, nr. 13G, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa
5431.03.2021privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 600 mp, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Frunzelor, nr. 4, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa
5331.03.2021privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna martie 2021
5231.03.2021privind exprimarea acordului cu privire la schimbarea categoriei de folosinţă a unui imobil-teren situat ȋn localitatea Ţibrinu, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, din neproductiv ȋn pajişte
5131.03.2021privind exprimarea acordului de principiu pentru realizarea unui P.U.Z. privind “Introducere ȋn intravilan, amenajare parc şi teren de joacă ȋn localitatea Satu Nou, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa”
5031.03.2021privind exprimarea acordului de principiu pentru realizarea unui P.U.Z. privind “Introducere ȋn intravilan, lotizare teren ȋn vederea construirii de locuinţe proprietate personală şi amenajare teren multifuncţional”, comuna Mircea Vodă-zona gară
4931.03.2021privind aprobarea situaţiei financiare asupra execuţiei bugetare (dare de seamă), la trimestrul IV al anului 2020
4831.03.2021privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna februarie 2021
4731.03.2021privind aprobarea trecerii din domeniul public ȋn domeniul privat al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, a imobilului teren ȋn suprafaţă de 1.230 mp situat ȋn localitatea Satu Nou, str. Principală, nr. 84
4631.03.2021privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din comuna Mircea Vodă, judeţul Constanţa, pentru anul 2021
4531.03.2021privind aprobarea rectificării H.C.L. nr. 177/22.12.2020 privind aprobarea rectificării H.C.L. nr. 125/27.08.2020 privind aprobarea modificării art. 1 la H.C.L. nr. 113/31.08.2018 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Mircea Vodă a unui imobil-teren
4431.03.2021privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 39 / 18.02.2021 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeţei disponibile de pajişte ...
4331.03.2021privind aprobarea ȋnfiinţării şi organizării Serviciului de iluminat al comunei Mircea Vodă, judeţul Constanţa
4218.02.2021privind aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
4118.02.2021privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă
3918.02.2021privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeţei disponibile de pajişte, aparţinând domeniului privat al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, potrivit art. 9, alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2013 ...
3818.02.2021privind modificarea H.C.L. nr. 183/22.12.2020 privind aprobarea modificării inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
3618.02.2021privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat ȋn localitatea Satu Nou, str. Principală, nr. 50, către Vasile Tudoriţa – Cabinet Medical Individual
3518.02.2021privind ȋncetarea contractului de concesiune nr. 4056 / 17.09.2004 ȋncheiat cu d-nul Zisu Constantin, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat ȋn localitatea Satu Nou ...
3418.02.2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni
3326.01.2021privind atribuirea de denumiri unor străzi noi din comuna Mircea Vodă
3226.01.2021privind analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul agricol şi stabilirea planului de măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi la nivelul comunei Mircea Vodă
3126.01.2021privind aprobarea actului adiţional nr. 3 la Contractul de asociere ȋn participaţiune nr. 3812/10.04.2012, ȋncheiat cu S.C. EVN WINDPOWER DEVELOPMENT AND CONSTRUCTIONA S.R.L.
3026.01.2021privind aprobarea diminuării suprafeţei de teren transmisă în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pe durata execuţiei obiectivului de investiţii “Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi – comuna Mircea Vodă”
2926.01.2021privind implementarea proiectului “Achiziţie de utilaje pentru Serviciul Voluntar Situaţii de Urgenţă comuna Mircea Vodă
2826.01.2021privind aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
2726.01.2021privind aprobarea modificării statului de funcţii al S.C. RURAL SALUBRITATE MIRCEA VODA S.R.L.
2626.01.2021privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC RURAL SALUBRITATE MIRCEA VODĂ SRL, pe anul 2021
2526.01.2021privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta laşi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna decembrie 2020
2426.01.2021privind rectificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 75/21.07.2010 privind aprobarea introducerii ȋn domeniul privat al comunei a unor suprafeţe de teren intravilan
2226.01.2021privind aprobarea actualizării preţurilor pentru concesiuni şi închirieri persoane fizice şi juridice pe anul 2020, în conformitate cu datele furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa
2126.01.2021privind infiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Mircea Vodă, judeţul Constanţa, ca serviciu tip V1
2026.01.2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi reabilitare drumuri ȋn comuna Mircea Vodă, judeţul Constanţa”.
1826.01.2021privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local, pentru luna ianuarie 2021
1726.01.2021privind actualizarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rulare, pe raza localităţii
1626.01.2021privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2021
1526.01.2021privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice, pentru anul 2021
1426.01.2021privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru perioada 2021 – 2027
1326.01.2021privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Primăriei comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, începând cu luna ianuarie 2021
1226.01.2021privind aprobarea Acordului colectiv de muncă şi Contractului colectiv de muncă pentru salariaţii din cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei Mircea Vodă
1026.01.2021privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare juridică
0826.01.2021privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2021
0726.01.2021privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza administrativ-teritorială a comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru anul şcolar 2021-2022
0626.01.2021privind privind stabilirea indemnizaţiei lunare pentru consilierii locali din cadrul Consiliului local al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, ȋncepând cu luna ianuarie 2021
0526.01.2021privind aprobarea situaţiei financiare asupra execuţiei bugetare (dare de seamă), la trimestrele II, III şi IV ale anului 2020
0426.01.2021privind probarea contului anual de execuţie pe anul 2020
0306.01.2021privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Documentul de Poziție, avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferent Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate
0206.01.2021privind aprobarea utilizării excedentului bugetar în 2021
0106.01.2021privind acoperirea definitivă a unui deficit bugetar al secțiunii de dezvoltare al BVC din excedentul bugetar 2020

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut