NumărDataConținut
14528.08.2023privind aprobarea documentaţiei proiectului “REABILITARE, MODERNIZARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ȊN COMUNA MIRCEA VODĂ, JUDEȚUL CONSTANȚA” ȋn vederea finanţării în cadrul Planului Național de Redresare şi Reziliență - Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta C12 – Sănătate, Investiția 1 - Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Apel de proiecte PNRR/2022/C12/MS/I1.4 – Centre Comunitare Integrate şi actualizarea cheltuielilor legate de proiect
14428.08.2023privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Mircea Vodă a unui imobil-teren
14328.08.2023privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia de fructe și legume proaspete, de lapte şi produse lactate şi de produse de panificaţie aferente Programului pentru şcoli al României şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Mircea Vodă
14228.08.2023privind aprobarea Raportului de evaluare a unui teren în suprafaţă de 317 mp, situat în localitatea Mircea Vodă, str. Cartierul Nou, nr. 28, lot 3
14128.08.2023privind aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
14028.08.2023privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2023, sursa A şi sursa E
13928.08.2023privind actualizarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor sau persoanelor care se află ȋn situaţii de necesitate apărute ca urmare a unor calamităţi naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum şi ȋn alte situaţii deosebite care pot duce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială, inclusiv ȋn caz de deces ȋn ţară sau ȋn străinătate
13828.08.2023privind aprobarea situaţiei financiare asupra execuţiei bugetare (dare de seamă), la trimestrul II al anului 2023
13728.08.2023privind aprobarea acordării de sprijin financiar d-nei Anghel Mihaela-Marina, domiciliată ȋn com. Mircea Vodă, jud. Constanţa
13628.08.2023privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna august 2023
13528.08.2023privind aprobarea acordării de sprijin financiar Parohiei Satu Nou, din localitatea Satu Nou, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa, conform O.G. nr. 82/2001
13428.08.2023privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
13331.07.2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare reţea de străzi ȋn comuna Mircea Vodă, judeţul Constanţa”.
13231.07.2023privind aprobarea alipirii a trei imobile-teren aparţinând domeniului public al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa.
13131.07.2023privind aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa.
13031.07.2023privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare ȋmpotriva incendiilor la nivelul comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe semestrul I al anului 2023 şi stabilirea măsurilor pentru optimizarea acesteia.
12931.07.2023privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ “CERNAVODĂ SOLAR”: PANOURI FOTOVOLTAICE, STAŢIE TRANSFORMARE, LINIE ELECTRICĂ SUBTERANĂ PENTRU INTERCONECTARE, DRUMURI PENTRU ACCES ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER.
12831.07.2023privind aprobarea deplasării ansamblului de dansuri “Valea Dobrogei” la KOSTOSKI INTERNATIONAL FESTIVALS-2023, Ohrid – Republica Macedonia, ȋn perioada 16-20 august 2023 şi a cheltuielilor aferente deplasării.
12731.07.2023privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2023, sursa A şi sursa E.
12631.07.2023privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna iunie 2023.
12531.07.2023privind analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul agricol la trimestrul II al anului 2023 şi stabilirea planului de măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi la nivelul comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa.
12431.07.2023privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna iulie 2023.
12331.07.2023privind aprobarea acordării de sprijin financiar Parohiei Satu Nou, din localitatea Satu Nou, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa, conform O.G. nr. 82/2001.
12231.07.2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni (august – octombrie 2023).
12131.07.2023privind atribuirea de denumiri unor străzi noi din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa.
12026.06.2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Construire scenă bază sportivă"
11926.06.2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Autorizare centrală sală sport"
11826.06.2023privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor caniculei şi secetei prelungite pentru anul 2023, pe teritoriul comunei Mircea Vodă
11726.06.2023privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local ȋn vederea premierii elevilor cu domiciliul pe raza comunei Mircea Vodă, care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2022 – 2023
11626.06.2023privind aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
11526.06.2023privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna iunie 2023
11426.06.2023privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna mai 2023
11326.06.2023privind aprobarea modificării tarifelor pentru activităţile de sortare, tratare mecano-biologică şi depozitare a deşeurilor similare generate de către agenţii economici şi/sau instituţii publice, care ȋşi desfăşoară activitatea pe raza comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
11226.06.2023privind aprobarea cheltuielilor aferente deplasării copiilor domiciliați în comuna Mircea Vodă în stațiunea Mamaia, ȋn cadrul programului “O zi magică ȋn parcul Aqua Magic Mamaia”
11126.06.2023privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2023, sursa A şi sursa E
11026.06.2023privind aprobarea actualizării normei de hrană pentru personalul Compartimentului poliţie locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
10926.06.2023privind aprobarea acordării de sprijin financiar d-nei Dumitru Aurica, domiciliată ȋn com. Mircea Vodă, jud. Constanţa
10826.06.2023privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apă-Canal Constanţa”
10716.06.2023privind aprobarea alocării unei sume de la bugetul local, pentru susţinerea elevilor Şcolii Gimnaziale nr. 1 Mircea Vodă ȋn vederea participării la manifestările organizate cu prilejul absolvirii clasei a VIII – a
10616.06.2023privind aprobarea trecerii din domeniul privat ȋn domeniul public al comunei Mircea Vodă, a unui imobil-teren
10522.05.2023privind aprobarea delegarii dreptului de depunere a Cererii de finanțare a proiectului „Dotarea cu microbuze electrice pentru elevi ai unităților de învățământ preuniversitar care funcționează în localitățile eligibile de pe raza Județului Constanța ”Componenta C15: Educație, Investiția 10: „Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi”, finanțat din bugetul Ministerului Educației, prin Programul Național de Redresare și Reziliență de către UAT Județul Constanța, Consiliul Județean Constanța
10422.05.2023privind aprobarea dezmembrării ȋn două loturi a imobilului teren ȋn suprafaţă de 8.969 mp, situat în intravilanul localitătii Satu Nou, str. Căminului (1), com. Mircea Vodă, jud. Constanţa, domeniul public al comunei, având număr cadastral 104166
10322.05.2023privind aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
10222.05.2023privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, a unui imobil-teren
10122.05.2023privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
10022.05.2023privind aprobarea situaţiei financiare asupra execuţiei bugetare (dare de seamă), la trimestrul I al anului 2023
9922.05.2023privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2023, sursa A şi sursa E
9822.05.2023privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna mai 2023
9722.05.2023privind probarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna aprilie 2023
9622.05.2023privind aprobarea acordării de sprijin financiar d-nei Bracon Rodica, domiciliată ȋn com. Mircea Vodă, jud. Constanţa
9522.05.2023privind aprobarea documentaţiei de urbanism: Plan Urbanistic Zonal - “Ȋnfiinţare Parc fotovoltaic Mircea Vodă”
9422.05.2023privind aprobarea situaţiilor financiare ale SC RURAL SALUBRITATE MIRCEA VODĂ SRL, pentru anul 2022
9322.05.2023privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 500 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Poşta Veche, nr. 17A, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104877
9222.05.2023privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 859 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Poşta Veche, nr. 13J, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 105021
9122.05.2023privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 500 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Poşta Veche nr. 13I, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 105019
9022.05.2023privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 500 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Poşta Veche nr. 13H, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 105020
8922.05.2023privind aprobarea Regulamentului privind participarea solicitanţilor de finanţare domiciliaţi pe raza comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, ȋn cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate
8808.05.2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare, sistematizare parcări auto ȋn comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa”
8708.05.2023privind aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
8608.05.2023privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Mircea Vodă a unui imobil-teren
8508.05.2023privind aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general estimativ al obiectivului de investiții ”EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA MIRCEA VODĂ, JUDEŢUL CONSTANȚA”
8421.04.2023privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construire zid rezistent la foc, Camin cultural Satu Nou”, comuna Mircea Vodă, judeţul Constanţa
8321.04.2023privind aprobarea modificării Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor sau persoanelor care se află ȋn situaţii de necesitate apărute ca urmare a unor calamităţi naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum şi ȋn alte situaţii deosebite care pot duce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială, inclusiv ȋn caz de deces ȋn ţară sau ȋn străinătate, aprobat prin H.C.L. nr. 97 / 29.04.2022
8221.04.2023privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2023, sursa A şi sursa E
8121.04.2023privind analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul agricol la 31 martie 2023 şi stabilirea planului de măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi la nivelul comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
8021.04.2023privind aprobarea participării comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanţat din Fondul pentru mediu
7921.04.2023privind aprobarea modificării și actualizării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 16/46300/05.11.2009
7821.04.2023privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Mircea Vodă a unui imobil-teren
7721.04.2023privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna aprilie 2023
7621.04.2023privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna martie 2023
7521.04.2023privind schimbarea destinaţiei imobilului care a funcţionat ca Şcoala generală cu clasele I-VIII Ţibrinu (construcţie şi teren aferent), pe perioadă nedeterminată, ȋn Centru pentru adăpostirea victimelor violenței în familie
7421.04.2023privind aprobarea cheltuielilor necesare organizării manifestărilor dedicate Zilei Comunei Mircea Vodă – 20 mai 2023
7321.04.2023privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru anul 2024
7221.04.2023privind aprobarea alocării unei sume de la bugetul local, pentru organizarea unor manifestări cultural artistice cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului – 1 Iunie 2023
7121.04.2023privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 671 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Speranţei, nr. 8, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104802
7021.04.2023privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 671 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Speranţei, nr. 6, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104803
6921.04.2023privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 671 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Speranţei, nr. 4, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104812
6821.04.2023privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 671 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Speranţei, nr. 2, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104805
6721.04.2023privind aprobarea trecerii din domeniul privat ȋn domeniul public al comunei Mircea Vodă, a unor imobile-teren
6621.04.2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni, (mai – iulie 2023)
6503.04.2023privind aprobarea modificării anexei la HCL 183/21.10.2022
6427.03.2023privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construire dispensar medical uman prin desfiinţare corp C1, C2, str. Primăriei, nr. 18, comuna Mircea Vodă, judeţul Constanţa”
6327.03.2023privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna martie 202
6227.03.2023privind aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
6127.03.2023privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna februarie 2023
6027.03.2023privind aprobarea acordării unor beneficii de asistenţă socială sub formă de pachete–cadou copiilor din învăţământul preşcolar şi şcolar (I-VIII) din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, cu ocazia sărbătorilor de Paşte 2023
5927.03.2023privind aprobarea acordării de beneficii de asistenţă socială unor categorii de persoane din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, cu ocazia sărbătorilor de Paşte 2023
5827.03.2023privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2023, sursa A şi sursa E
5727.03.2023privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 197 / 28.11.2022
5627.03.2023privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 196 / 28.11.2022
5527.03.2023privind aprobarea modificării tarifului pentru activitatea de sortare şi stabilirea tarifelor pentru activităţile de sortare, tratare mecano-biologică şi depozitare a deşeurilor pentru persoane juridice, agenţi economici şi/sau instituţii publice
5427.03.2023privind aprobarea modificării tarifelor pentru activităţile de colectare separată şi transport separat a deşeurilor de la persoane juridice, agenţi economici şi/sau instituţii publice
5327.03.2023privind aprobarea completării H.C.L. nr. 83 / 29.04.2022 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului intravilan ȋn suprafaţă de 480 mp, proprietatea privată a comunei Mircea Vodă, amplasat ȋn localitatea Satu Nou, str. Răzoarelor, nr. 76, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, ȋn favoarea proprietarilor construcţiei, Anghel Iulian şi Anghel Mariana
5227.03.2023privind aprobarea ȋnchiderii unor servicii sociale de pe raza comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
5115.03.2023privind aprobarea participării UAT MIRCEA VODĂ la programul PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR), Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație și aprobarea proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar şi a unităţilor conexe din Mircea Vodă, județul Constanța”
5015.03.2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară convocată de ȋndată din data de 15.03.2023
4927.02.2023privind aprobarea acordării de sprijin financiar Parohiei Mircea Vodă, din localitatea Mircea Vodă, judeţul Contanţa, conform O.G. nr. 82/2001
4827.02.2023privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Mircea Vodă a unui imobile-teren
4727.02.2023privind aprobarea modificării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare ȋn unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de apă şi canalizare “Apă-Canal Constanţa” şi ȋn care ȋşi desfăsoară activitatea operatorul RAJA S.A. Constanţa, modificarea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, anexă la Regulament
4627.02.2023privind aprobarea situaţiei financiare asupra execuţiei bugetare (dare de seamă), la trimestrul IV al anului 2022
4527.02.2023privind aprobarea predării sistemului de supraveghere video şi control acces, montat şi pus ȋn funcţiune ȋn şcolile şi grădiniţele de pe raza comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, ȋn administrarea Şcolii Gimnazială nr. 1 Mircea Vodă
4427.02.2023privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2023, sursa A şi sursa E
4327.02.2023privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local la 31.12.2021, sursa E, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare a Școlii Gimnaziale nr. 1 Mircea Vodă, jud. Constanţa, ȋn anul 2023
4227.02.2023privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna februarie 2023
4127.02.2023privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare ȋmpotriva incendiilor a comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa pe semestrul II al anului 2022 şi stabilirea măsurilor pentru optimizarea acesteia
4027.02.2023privind aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
3927.02.2023privind aprobarea dezmembrării ȋn două loturi a imobilului teren ȋn suprafaţă de 5.137 mp, situat în intravilanul localitătii Mircea Vodă, str. Piersicului, nr. 15A, lot 1/23, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa, proprietate privată a comunei, având număr cadastral 104993
3827.02.2023privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna ianuarie 2023
3727.02.2023privind constituirea unui drept de uz şi servitute legală asupra imobilului-teren ȋn suprafaţă de 110 mp, identificat cu nr. cadastral 102241, proprietate privată a comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, ȋn favoarea S.C. TOTAL WIND POWER S.R.L.
3627.02.2023privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeţei disponibile de pajişte, aparţinând domeniului privat al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, potrivit art. 9, alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
3527.02.2023privind aprobarea ȋncheierii unui contract de ȋnchiriere cu Fundaţia Lumina Instituţii de Ȋnvăţamânt, pentru un spaţiu necesar derulării programului de formare profesională şi organizarea examenului de absolvire a cursului “Competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de ȋnvăţare şi cunoaştere”
3427.02.2023privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a activităţii de voluntariat din cadrul primăriei comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa și a serviciilor publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al comunei Mircea Vodă
3327.02.2023privind aprobarea acordării de sprijin financiar d-nei Tidularu Iuliana, domiciliată ȋn comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa
3227.02.2023privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și U.A.T. Mircea Vodă, județul Constanţa, având ca obiect colaborarea interinstituțională în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, cod MySmis 130963”
3116.02.2023privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului pentru obiectivul de investiții “rețea APĂ – CANALIZARE ÎN ZONA EST, SATU NOU, COMUNA MIRCEA VODA, JUD. CONSTANTA” propus spre finanțare prin Planul Naţional de Redresare și Reziliență – Componenta C1 Managementul Apei
3016.02.2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară convocată de ȋndată din data de 16.02.202
2930.01.2023privind aprobarea ȋncheierii unui act adiţional la contractul de achiziţie publică de servicii – delegarea gestiunii serviciului de iluminat pentru activitatea de ȋntreţinere, reparaţii şi extindere reţele de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea sistemului de iluminat festiv la evenimente şi sărbători, ȋncheiat cu S.C. RDB VENDING S.R.L.
2830.01.2023privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local în vederea organizării unor manifestări cultural artistice, cu ocazia sărbătoririi Zilei de 8 Martie 2023
2730.01.2023privind aprobarea ȋncheierii actului adiţional nr. 2 la contractul pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deşeurilor de ambalaje din deşeuri municipale colectate şi transportate separat, stocate temporar, sortate şi ȋncredinţarea ȋn vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT Mircea Vodă, jud. Constanţa, ȋnregistrat sub nr. 133/07.01.2021 la Primăria Mircea Vodă si 1526/15.01.2021 la OIREP
2630.01.2023privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, a unui imobil reprezentând De 152/18, identificat cu număr cadastral 102287
2530.01.2023privind aprobarea contului anual de execuţie pe anul 2022
2430.01.2023privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Primăriei comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, ȋncepând cu luna ianuarie 2023
2330.01.2023privind stabilirea indemnizaţiei lunare pentru consilierii locali din cadrul Consiliului local al comunei Mircea Vodă, ȋncepând cu luna ianuarie 2023
2230.01.2023privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din comuna Mircea Vodă, judeţul Constanţa, pentru anul 2023
2130.01.2023privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor intravilane proprietatea comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
2030.01.2023privind aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
1930.01.2023privind aprobarea modificării şi completării Actului constitutiv şi a Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanţa
1830.01.2023privind aprobarea modificării statului de funcţii al S.C. RURAL SALUBRITATE MIRCEA VODA S.R.L.
1730.01.2023privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC RURAL SALUBRITATE MIRCEA VODĂ SRL, pe anul 2023
1630.01.2023privind analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul agricol la 31 decembrie 2022 şi stabilirea planului de măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi la nivelul comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
1530.01.2023privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna ianuarie 2023
1430.01.2023privind aprobarea includerii teritoriului comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, la teritoriul LEADER GAL Dobrogea Centrală
1330.01.2023privind desemnarea consilierilor locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022
1230.01.2023privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare juridică
1130.01.2023privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2023
1030.01.2023privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (r1)
0930.01.2023privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna decembrie 2022
0830.01.2023privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza administrativ-teritorială a comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru anul şcolar 2023-2024
0730.01.2023privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2023, sursa A şi Sursa E
0630.01.2023privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2023
0530.01.2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni (februarie – aprilie 2023)
0409.01.2023privind aprobare PLAN URBANISTIC ZONAL - STAŢIE DE TRANSFORMARE ŞI POZARE CABLURI LEC 33 KV, LEC 110 KV
0309.01.2023privind aprobarea actualizării preţurilor pentru concesiuni şi închirieri persoane fizice şi juridice, pe anul 2023, în conformitate cu datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică
0209.01.2023privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, în anul 2023
0109.01.2023privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secţiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, din excedentul bugetar aferent anului 2022

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut