Atenție !

Orice încercare de acces neautorizat va fi raportată autorităților competente. Sistemul colectează, conform ”Politicilor de Confidențialitate” IP-ul și alte date ale utilizatorului iar un Administrator aprobă transmiterea acestora către Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO

Warning!

Any attempt of unauthorized access will be reported to the competent authorities. The system collects, according to the “Privacy Policies” the IP and other data of the user and an Administrator approves their transmission to the National Cyber Security Incident Response Center CERT-RO

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut