Primaria comunei Mircea Vodă:

Str. Primăriei nr. 43, cp. 907200

Telefon: +40/241/838140

Fax: +40/241/838140

 
Acces rapid:

- Prefectura judetului Constanta

- Consiliul Judetean Constanta

- Presedintia Romaniei

- Guvernul Romaniei

- Senatul Romaniei

- Camera Deputatilor

 

Analiza Trafic.ro:

 

Click pentru prognoza meteo pe zona Constanta

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

primar George IONASCU


 


NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONALPentru implementarea Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, vă informăm că prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar pentru scopuri legitime, în funcţie de solicitare, astfel:

 CE DATE PERSONALE PRELUCRAM?

Datele personale pe care le prelucram sunt datele tale de identificare, financiare, demografice sau alte date personale pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse atunci cand devii solicitant.

 CUM PRELUCRĂM DATELE TALE PERSONALE?

Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar prin procesarea datelor de identificare ale solicitantului (nume/prenume, CNP, domiciliu etc.). Parte din responsabilitatea noastră în această relaţie este şi modul în care avem grijă de datele tale personale pe care ni le-ai pus la dispoziție şi cele obţinute din alte surse.

 CARE ESTE SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE?

Aşa cum ştii, prelucrăm datele tale cu caracter personal în scopul:
• Resurse umane
• Gestiune economico-financiară și administrativă
• Statistică
• Stare civilă
• Constatarea și sancționarea contravențiilor
• Protecție și asistență socială
• Registratură
• Soluționare petiții/sesizări
• Arhivare
• Urbanism
• Resurse
• Registrul Agricol
• Taxe și impozite
• Fond Funciar
• Registrul electoral
• Autorizării spații comerciale
• Gestionarea declarațiilor de avere și de interese

 LEGALITATEA PRELUCRĂRII – conform art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 CU CE INSTITUŢII COLABORĂM PENTRU PRELUCRAREA DATELOR TALE PERSONALE?


Comunicăm aceste date către autorităţi publice, operatori, terţi sau împuterniciţi, astfel:
• Primării şi servicii publice din cadrul unităţilor administrativ -teritoriale în care locuiţi;
• Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă;
• Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, respectiv organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situată primăria;
• Inspecţia Muncii, respectiv inspectoratul teritorial de muncă
• Ministerul Sănătăţii;
• Inspectoratele şcolare;
• Furnizorii de energie electrică;
• Casa județeană de sănatate ;
• Direcția pentru evidența persoanelor şi administrarea bazei de date;
• Societatea comercială de asigurare-reasigurare (Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, denumită PAID) ;
• Compania Naţional㠄Poşta Român㔠– S.A;
• Unităţi bancare;
• Inspectoratul Județean în Construcții ;
• Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
• Alte instituţii ale statului român care pot furniza informaţii necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin operatorului (Primăria comunei Mircea Vodă ) şi care rezultă din exercitarea atribuţiilor autorităţii publice.

 CARE SUNT DREPTURILE TALE?


Conform Regulamentului european de protecție a datelor cu caracter personal (Regulamentul nr. 679/2016), beneficiați de următoarele drepturi:

• dreptul la informare;
• dreptul de acces la date;
• dreptul la rectificare;
• dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
• dreptul la restricționarea prelucrării;
• dreptul la portabilitatea datelor;
• dreptul la opoziție;
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
• dreptul de a te adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată:

Primăriei comunei Mircea Vodă, persoanei responsabile cu protecția datelor (DPO), la adresa de e-mail primar@primaria-mirceavoda.ro.

La nivelul Primăriei comunei Mircea Vodă a fost numit responsabilul cu protecţia datelor personale conform Dispoziției primarului nr. 113 din 24 mai 2018.

Datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor (DPO):
Nume și prenume: CARAȘ ALEXANDRA;
Adresă e-mail: primar@primaria-mirceavoda.ro


Responsabilul pentru Protecţia Datelor poate fi contactat daca există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale, prin transmiterea unei cereri pe e-mail: primar@primaria-mirceavoda.ro sau prin transmiterea unei solicitări la sediul nostru din loc. Mircea Vodă, com. Mircea Vodă, str. Primăriei, nr. 47, județul Constanța.

Informațiile complete privind prelucrarea datelor personale şi drepturile detaliate de care beneficiaţi, le vei putea găsi pe site-ul nostru, la adresa www.primaria-mirceavoda.ro
, secţiunea Date cu caracter personal.

 

Descarca Regulamentul privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) a (.pdf)

 

Descarca Extras din Regulamentul privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) a (.pdf)

 

 

 


 

 

 

 

| Acasa | Localizare | Populatie | Istoric | Economie | Patrimoniu | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, adobe reader :.

2008 © Primaria comunei Mircea Vodă.
v 2.0     Toate drepturile rezervate.
  .: un produs SAAR SURFACES :.